top of page

Kloakmester

Generelt kloakarbejde
 

Vi har lavet kloakarbejde siden 1996, og beskæftiger pt. 1 medarbejder, som besidder den nødvendige erfaring med hensyn til kloakering.


Kvalitetssikring er lovpligtigt for autoriseret kloakarbejde - vi er certificeret af LDM kontrolinstans.

 

Vi har stor erfaring med nedenstående opgaver. Ring og hør nærmere hvis du har brug for en kloakmester.

Reparation / forsikringsskader  

 

Vi udfører mange former for reparationer bl.a. ved forsikringsskader.

 

 

Etablering af minirensningsanlæg  

 

For at højne vandkvaliteten i bl.a. de mindre vandløb, stilles der i landområder, skærpede krav til spildevandsrensningen af det almindelige husspildevand. Etablering af minirensningsanlæg, der fungere som et kommunalt rensningsanlæg, kan være en løsning til spildevandsrensning.

Nyanlæg af afløbsinstallationer

 

Skal du bygge nyt hus, sommerhus eller garage, kan vi tilbyde lægning af alle indvendige og udvendige kloakker samt regnvand. Såfremt der er offentlig kloak til rådighed, udfører vi også tilslutning til denne.

Etablering af nedsivningsanlæg

 

Etablering af nedsivningsanlæg, kan være en mulighed, der kan benyttes i det åbne land, til rensning af spildevand.

 

Forudsætninger for etablering: 

  • Arealkrav: 30-45 kvm

  • Adskilige afstandskrav til vandboring, grundvand, skel mv.

TV-inspektion  

 

TV-inspektion er en effektiv metode til at kontrollere kloakrørenes tilstand, uden omfangsrigt og belastende gravearbejde.

 

Vi sender et tv-kamera ind i rørene, for at lokalisere skader eller brud. Kameraet optager en film, som kan benyttes til fx forsikringsselskabet, i forbindelse med påvisning af forsikringsskade.

Etablering af drænledninger

 

Kontakt os, hvis marken, kælderen eller grunden er våd, så du kan komme af med vandet. Vi har stor erfaring med dræning og afvanding.

bottom of page